• +375 222 28 30 60
 • Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Абабурка Мікалай Васілевіч

Кантактная інфармацыя:
кафедра пачатковай адукацыі і лінгвадыдактыкі,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова»,
вул. Касманаўтаў, 1, к. 247, 212022  г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Нарадзіўся 15.05.1941 г. у в. Морач Клецкага р-на Мінскай (былой Баранавіцкай) вобл.
Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта па спецыяльнасці «беларуская мова, руская мова і літаратура» (1966), аспірантуру Беларускага дзяржаўнага універсітэта (пры кафедры беларускай мовы) па спецыяльнасці «беларуская мова» (1969). Стажыраваўся ў Інстытуце мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР (1985).
Кандыдат філалагічных навук (1971), кандыдацкая дысертацыя «Дыялектная лексіка ў беларускай савецкай прозе» (навуковы кіраўнік — доктар філалагічных навук прафесар М. А. Жыдовіч) абаронена ў Беларускім дзяржаўным універсітэце.
Працаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры, нямецкай мовы Грабянецкай СШ Чэрвеньскага р-на Мінскай вобласці (1969–1970), метадыстам Навукова-метадычнага кабінета Міністэрства сярэдняй і спецыяльнай адукацыі БССР (1970).
Старшы выкладчык (1970–1976), дацэнт (1976–1996), прафесар (1996), загадчык (1973–1983) кафедры беларускай мовы МДУ імя А. А. Куляшова.
Узнагароджаны Граматай Вярхоўнага Савета БССР (1983).
1983–1984 — дацэнт кафедры беларускай мовы.
1984–1986 — навучанне ў дактарантуры НАН Беларусі.
1987–1993 — дацэнт кафедры беларускай мовы.
1993–2017 — прафесар кафедры беларускай мовы (агульнага і славянскага мовазнаўства).
З 2018 года прафесар кафедры беларускай і рускай моў.
2011 — Ганаровая грамата Магілёўскага гарадскога выканаўчага камітэта.
2001 — абарона доктарскай дысертацыі.
2012 — прафесар кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства.
2013 — падзяка Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі. За пленную дзейнасць грунтоўны ўклад у вывучэнне беларускай мовы, шматгадовае супрацоўніцтва з НАН Беларусі па развіцціт філалагічнай навукі, падрыхтоўку навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі.
2015–2020 — кіраўнік заданняў Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў (падпраграма «Сучасная беларуская мова і лінгвакультура беларускаў: тэорыя, методыка, лексікаграфія»).
2016 — святкаванне 75-годдзя з Дня нараджэння і 55-годдзя навукова-педагагічнай дзейнасці.
20.05.2016 — Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя пытанні лінгвістыкі, лінгвастылістыкі і лінгвакультуралогіі» прысвечаная 75-годдзя з Дня нараджэння прафесара М. В. Абабуркі.
2016 — Ганаровая грамата Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Навукова-даследчая спецыялізацыя — сучасная беларуская мова (лексікалогія), беларуская дыялекталогія (лексіка), гісторыя беларускай літаратурнай мовы, лінгвістыка тэксту (мова беларускай мастацкай літаратуры), стылістыка (мастацкага тэксту) і культура беларускай мовы, методыка выкладання беларускай мовы, параўнальная граматыка (беларускай і рускай моў), праблемы перакладу (з рускай на беларускую мову), гісторыя мовазнаўства (беларускага) і інш.
Навукова-дыдактычная спецыялізацыя — сучасная беларуская мова, стылістыка беларускай мовы, культура беларускай мовы, параўнальная граматыка беларускай і рускай моў, лінгвістычны аналіз мастацкага тэксту.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 • Дыялектызмы ў творах беларускіх савецкіх пісьменнікаў: Кароткі слоўнік-даведнік. - Мн.: Вышэйшая школа, 1979. — 142 с. Рэц.: Александровіч І. Дыялектызмы ў мастацкім творы // Літаратура і мастацтва. — 21 верасня 1979 г. — С. 7; Рагаўцоў В. [І.], Клімуць С. [В]. Народнае слова ў літаратуры // Магілёўская праўда. — 27 кастрычніка 1979 г.; Янкоўскі Ф. [М.] Пра дыялектнае слова // Полымя. - Мн., 1980. — № 1. — С. 252–255; Шкрабо И. [Г.] Диалектизмите в творите на белоруските съветски писатели // Съпоставително езикознание. — София, 1980. — № 5. — С. 79–80.
 • Матэрыялы да абласнога слоўніка Магілёўшчыны / МДПІ імя А. А. Куляшова. — Мн.: Навука і тэхніка, 1981. — 128 с. — Сааўт.: Л. І. Аляксеенка, М. П. Бузук, С. Я. Кечык, С. В. Клімуць, М. П. Луферава, У .А. Лядоўскі, В. І. Рагаўцоў. Прадмова і раздзел «Прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы» (стар. 3-4, 114-127). Рэц.: Малажай Г. М. Матэрыялы да абласнога слоўніка // Беларуская лінгвістыка. — Мн., 1983. — Вып. 24. — С. 74–75.
 • Стылістычна абмежаваныя словы ў мове беларускай мастацкай літаратуры. — Мн.: Вышэйшая школа, 1981. — 160 с. Рэц.: Малажай Г. [М.] Крыніца ўзбагачэння // Літаратура і мастацтва. — 11 снежня 1981 г. — С. 6.
 • Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў: Праграма для пед. ін-таў БССР (па спец. 2102 «Бел. мова і літаратура»). — Мн.: Вышэйшая школа, 1983. — 12 с.
 • Беларускае слова і яго вывучэнне. — Мн.: Вышэйшая школа, 1986. — 127 с.
 • Развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры. — Мн.: Навука і тэхніка, 1987. — 182 с. Рэц.: Крыўко М. [Н.] Даследаванне мовы мастацкай літаратуры // Весці АН БССР. Серыя грамад. навук. — Мн., 1988. — № 4. — С. 124–126; Азароўскі А. В. Пра родную мову // Магілёўская праўда. — 11 кастрычніка 1988 г.
 • Асновы культуры мовы: Праграма для пед. ін-таў Рэспублікі Беларусь (па спец. 02.19 «Бел. мова і літаратура»). — Мн.: Вышэйшая школа, 1991. — 12 с.
 • Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў: Праграма для пед. ін-таў Рэспублікі Беларусь (па спец. 02.19 «Бел. мова і літаратура»). — Мн.: Вышэйшая школа, 1991. — 12 с.
 • Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў: Вучэб. дапам. для філал. фак-таў ВНУ. — Мн.: Вышэйшая школа, 1992. — 224 с.
 • Культура беларускай мовы. — Мн.: Вышэйшая школа, 1994. — 122 с.
 • Кароткая гісторыя беларускага мовазнаўства: Праграма спецкурса [для студэнтаў філал. фак-та] / МДПІ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 1984. — 8 с.
 • Асновы лінгвістыкі мастацкага тэксту: Праграма спецкурса [для студэнтаў філал. фак-та] / МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 1997. — 7 с.
 • Асновы лінгвістыкі літаратурна-мастацкага тэксту: Мат-лы да спецкурса для студэнтаў філал. фак-та / Рэд. В. І. Рагаўцоў; МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 1997. — 69 с.
 • Слоўнік-даведнік асноўных лінгвастылістычных і тэксталагічных тэрмінаў: [Для студэнтаў бел. аддзялення філал. фак-та] / Рэд. В. І. Рагаўцоў; МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 1998. — 24 с.
 • Асаблівасці перакладу рускамоўных тэкстаў на беларускую мову: Дапам. для студэнтаў філал. фак-та / Рэд. В. І. Рагаўцоў; МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 1999. — 24 с.
 • Станаўленне і развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры / МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2000. — 204 с.
 • Дапаможнік для СРС па спецкурсе «Пераклад рускамоўных тэкстаў на беларускую мову». — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. — 26 с.
 • Асновы стылістычнага аналізу літаратурна-мастацкага тэксту: Метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў-філолагаў. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. — 28 с.
 • Тэарэтычныя асновы беларускай лінгвістычнай тэксталогіі. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — 116 с.
 • Практычныя асновы беларускай лінгвістычнай паэтыкі і тэксталогіі. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — 46 с.
 • Адметнасці ў стылі і мове В. Быкава. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. — 72 с.
 • Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры: Калектыўная манаграфія / Пад агульнай рэдакцыяй доктара філалагічных навук прафесара Абабуркі М.В. Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. — 253 с.
 • Ад гутарковай мовы да літаратурна-мастацкага тэксту. На матэрыяле твораў М. Зарэцкага. Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. — 116 с.
 • Лінгвістыка тэксту як спецдысцыпліна: метад. рэкамендацыі / М. В. Абабурка. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. — 22 с.
 • Тэорыя і практыка перакладу: дапаможнік / М. В. Абабурка. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — 88 с.
 • Лінгвістыка тэксту: дапаможнік / М. В. Абабурка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2008. — 140 с.
 • Абабурка, М. В. Сучасная беларуская літаратурная мова: пытанні і заданні: Вучэбна-метадычны матэрыял. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — 88 с.
 • Абабурка, М. В. Эмацыянальна-экспрэсіўна-ацэначныя намінацыі асоб і жывых істот у гаворцы вёскі Морач Клецкага раёна / М. В. Абабурка // Беларуская дыялекталогія: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. арт. Выпуск 3. — Мінск: Беларуская навука, 2014. — С. 81–89.
 • Абабурка, М. В. Размежаванне часцін мовы і іх граматычных форм / М. В. Абабурка. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — 120 с.
 • (17) Диалектная лексика в белорусской советской художественной прозе: Автореф. дисс. канд. филол. наук: 10.661 / Белорусский гос. ун-т им. В. И. Ленина. — Мн., 1971. — 20 с.
 • Абабурка, М. В. Адметныя выслоўі ў гаворцы. в. Морач Клецкага р-на Мінскай вобл. / М. В. Абабурка // Беларуская дыялекталогія : Матэрыялы і даследаванні. Выпуск 4. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — С. 195–215.
 • Абабурка, М. В. Варыянтна-сінанімічныя рады дзеяслоўнай лексікі в. Морач Клецкага р-на Мінскай вобл./ М. В. Абабурка // Беларуская дыялекталогія : Матэрыялы і даследаванні. Выпуск 4. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — С. 143–153.
 • Абабурка, М. В. З педінстытута ў класічны ўніверсітэт / М. В. Абабурка // Актуальныя праблемы лінгвістыкі, лінгвастылістыкі і лінгвакультуралогіі: да 75-годдзя з дня нараджэння прафесара М. В. Абабуркі : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, 20 мая 2016 г., г. Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова / пад рэд. В. М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 33–37.
 • Абабурка, М. В. Лінгвакультуралогія як навука і навучальная дысцыпліна / М. В. Абабурка // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2015 г. : материалы научно-методической конференции (25 января – 4 февраля 2016 г.) / под. ред. Е. К. Сычовой. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. — С. 3–5.
 • Абабурка, М. В. Пра беларускі народ і яго мову / М. В. Абабурка, І. М. Ячмянёва. // Роднае слова. — 2016. — № 12. — С. 33–35.
 • Абабурка, М. В. Элементы маўленчага этыкету ў паэтычных творах Аркадзя Куляшова / М. В. Абабурка // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 21 красавіка 2016 г. / пад агул. рэд. С. Э. Сомава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 13–17.

Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2020 Факультет начального и музыкального образования
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1а, 212022 г. Могилев, Республика Беларусь